FUNKCJONOWANIE DOMU OKREŚLAJĄ:

1) Statut;

2) regulamin organizacyjny;

3) program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok.