O nas

000-glownebudynkuADD

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej powstał, jako odpowiedź środowiska lokalnego na potrzebę wsparcia dla osób potrzebujących.

Działalność ŚDS finansowana jest w całości ze środków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej jest jednostką organizacyjną Gminy Raniżów, która w myśl ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

ŚDS funkcjonuje od 14 grudnia 2010 roku. W zajęciach ŚDS może brać udział 41 uczestników. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS jest oparte na pełnej dobrowolności. Zajęcia w domu odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530
i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.